Stuur een mailtje naar; Toekomst Malden Noordoost

Energiezuinig Wonen Malden Noordoost
Contactpersoon: Frans Cremers

Algemene informatie
Energiezuinig Wonen Malden Noordoost is in 2020 gestart en sinds januari 2023 als initiatief aangesloten bij de Stichting Heumen Duurzaam en Groen.  
Ons initiatief bestaat momenteel uit vier bewoners. Projectleider is
Menno Arendz. We worden van gemeentezijde ondersteund door Marc Smijers en Mirthe Schuurkamp, medewerkers duurzaamheid van de gemeente Heumen.
Sinds mei 2023 krijgen we professionele ondersteuning van buurtprocesbegeleider Robert Tersmette.

Hoofddoel tot 2030
Ons hoofddoel is om in 2030 samen met bewoners van Noordoost Malden een energiebesparing van gemiddeld
40% te bereiken. Het betreft ongeveer 1.300 woningen, waarvan circa 350 huurwoningen. Het kan gaan om kleine besparingen zoals de vervanging van oude witgoedapparaten en CV-installaties, maar ook om grotere isolatie- en energieopwekkingsmaatregelen waarbij een energiebesparing van 60 tot 80% bereikt kan worden. Grotere maatregelen zijn bijvoorbeeld isolatie van vloer, dak, gevel, glas en de aanschaf van zonnepanelen,

Activiteiten
Op hoofdlijnen zijn dit onze activiteiten:
1.
voorbeeldwoningen beschrijven waardoor buurtbewoners kunnen zien wat er mogelijk is;   

2. Open Huis-dagen houden waarbij de voorbeeldwoningen bezocht kunnen worden;

3. Duurzaamheidscafe's organiseren, waarbij allerlei onderwerpen op het gebied van energiebesparing en energieopwekking aan bod komen;

4. inschakelen - op verzoek van bewoners - van een Energiecoach die hun woning bezoekt en hen helpt om energiezuiniger te worden. Inmiddels zijn er 11 gecertificeerde energiecoaches in Heumen, waarvan 4 afkomstig uit Malden Noordoost. Klik hier voor 'Aanmelding energiecoach gesprek'.
 

5. Rond-de-tafel-bijeenkomsten houden voor bewoners van vergelijkbare woningen van hetzelfde type (De Vang, Windvleugel etc.);

6. gezamenlijke woninginventarisaties en offerterondes op maat regelen en vervolgens bewoners begeleiden bij de uitvoering van isolatiemaatregelen en andere energiebesparende producten en diensten.

Hoofddoel na 2030
Na 2030 is ons doel te komen tot meer significante energiebezuinigingen en energieopwekking. Dit vereist een grotere, projectmatige opzet.