Stuur een mailtje naar; Toekomst Malden Noordoost

Intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht en het databankrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) alsmede op het beeld, de vormgeving, de domeinnamen en de programmatuur van deze website berust bij en wordt voorbehouden aan Toekomst Malden Noordoost. De op of via deze website aangeboden informatie mag men afdrukken en/of gratis downloaden, indien en voor zover de via deze website aangeboden informatie, informatie is van Toekomst Malden Noordoost. Hergebruik als bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur van delen van de op of via deze website aangeboden informatie kan gebonden zijn aan (licentie)voorwaarden.Dit kan met zich meebrengen dat bepaalde inhoud niet af te drukken of downloadbaar is en dat eerst de (licentie)voorwaarden aanvaard dienen te worden; waar dit het geval is, wordt dit aangegeven.


Waarschuwing

Uiteraard wordt de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld en gepresenteerd. Het kan echter voorkomen dat de informatie aangeboden op of via deze website op onderdelen verouderd, niet volledig en/of (deels) onjuist is. De informatie aangeboden op of via deze website kan regelmatig met onmiddellijke ingang en zonder enige nadere aankondiging worden gewijzigd qua inhoud en presentatie.


Januari 2021,  Project Toekomst Malden Noordoost.